El treball és garantia per no caure en la pobresa? Respon

Xavier Riudor. Politòleg

Fa unes setmanes, el CTESC va presentar el seu informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. L’informe resulta demolidor pel que fa a la constatació de les limitacions que té el mercat de treball per evitar que les persones treballadores caiguin en la pobresa. A aquest fet, s’afegeix la incapacitat de les polítiques de protecció social per donar cobertura a aquest col·lectiu. More…

Les polítiques de gènere a la cua de les polítiques públiques (II) 1

Rosa Maria Rosales. Sociòloga

Com hem vist abans, en la primera part d’aquest article, en els darrers 20 anys s’ha produït un desenvolupament important de les polítiques de gènere. Malgrat que durant aquest procés s’han assolit fites rellevants, la crisis actual està tenint un impacte negatiu, com ara la reducció del pressupost destinat als serveis i personal professional. More…

La batalla per l’opinió pública internacional 1

Toni Cruanyes. Politòleg i corresponsal de TV3 a París

La major dificultat que ha tingut Catalunya fins ara per vendre’s bé al mercat internacional de les nacions és el fet de no tenir clar quin és el nostre producte. Tenim problemes perquè Catalunya no és un Estat ni és tampoc una regió. L’opinió pública internacional té dificultats per trobar un exemple homologable de què és Catalunya. More…

La Inteligencia Emocional: un salto evolutivo de la especie 1

Joaquín Muñoz. Sociólogo. Experto y facilitador en Inteligencia Emocional

El estrés, el malestar laboral, la incertidumbre… actúan como rémoras contra el bienestar personal, y más hoy, en tiempos de inestabilidad económica y financiera. En la UE, según un regular estudio, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, del 2009, el estrés afecta al 22% de los trabajadores, sin hablar de los millones de euros que suponen las bajas laborales. More…