L’impacte de la crisi econòmica en les trajectòries laborals de la joventut Resposta

L’Enquesta de la Joventut de Catalunya de 2012 (EJC12) permet treballar amb un ampli i ric ventall de dades sobre l’activitat laboral de la joventut catalana. D’una banda, l’enquesta recull dades per identificar la situació laboral i les característiques de l’ocupació de la joventut en el moment de l’enquesta[1] i, de l’altra, recull dades sobre les trajectòries laborals, des d’una perspectiva longitudinal i mitjançant preguntes retrospectives en el qüestionari. More…

Anuncis