L’impacte de la crisi econòmica en les trajectòries laborals de la joventut 2

L’Enquesta de la Joventut de Catalunya de 2012 (EJC12) permet treballar amb un ampli i ric ventall de dades sobre l’activitat laboral de la joventut catalana. D’una banda, l’enquesta recull dades per identificar la situació laboral i les característiques de l’ocupació de la joventut en el moment de l’enquesta[1] i, de l’altra, recull dades sobre les trajectòries laborals, des d’una perspectiva longitudinal i mitjançant preguntes retrospectives en el qüestionari. More…

“Aprendre i treballar no seran mons inconnexos, sinó integrats en un únic procés d’aprenentatge permanent” Respon

El Dr. Martin Kröll és coordinador del Màster de Gestió Organitzacional de l’Institut de Ciències del treball, Universitat de Ruhr de Bochum. Forma part de l’equip docent del Departament de Recursos Humans i Capacitació i s’ha especialitzat en els temes de desenvolupament humà. More…