MONOGRÀFIC: els think tanks, laboratoris d’idees Respon

Els laboratoris d’idees ―els anomenats think tanks― són organitzacions encarregades de produir propostes polítiques destinades a assessorar governs en la creació i l’aplicació de polítiques públiques. Els Estats Units són el bressol d’aquestes organitzacions i el país que més think tanks acull. No obstant això, s’ha produït una expansió internacional: segons la Universitat de Pennsylvania, al món hi ha més de 6.000 think tanks actualment. More…

Què és i què fa un think tank? 3

Jordi Bacaria

“Think tank” és una entre tantes expressions en anglès que per la seva simplicitat i la seva força conceptual ha fet fortuna entre els experts del tema. La utilitzem preferentment enlloc de la paraula que seria més correcta en la nostra llengua, que és “laboratori d’idees”. Un think tank produeix idees, opinions, informes, i té com a objectiu tenir influència amb aquesta producció. More…

Es poden considerar think tanks les fundacions dels partits polítics? 1

Francesc Ponsa

Els think tanks desenvolupen un paper essencial a l’hora de proposar i dissenyar polítiques públiques. Als Estats Units, aquestes organitzacions tenen un gran reconeixement. En canvi, a Europa els partits, més forts i institucionalitzats, que els nord-americans, dificulten l’encaix dels laboratoris d’idees a l’esfera pública. More…

Lo que no se ve es como si no fuere 2

Ana Yerro

En la década de 1970, la instauración de los advocacy tank (que pueden traducirse como ‘centros militantes’) supuso un cambio sustancial del enfoque comunicativo de los think tank al erigir el objetivo de influir en los debates políticos y situar sus ideas en la agenda pública en el eje de sus acciones. Así, los formatos de las publicaciones pasaron de ser estricta y seriamente académicos a más ligeros y fácilmente digeribles por sus públicos More…