“La influència real dels think tanks no es pot documentar” 2

Donald Abelson és un dels grans experts mundials sobre think tanks. És professor de Ciència Política a la Universitat de Western Ontario. Els seus treballs es centren en el paper dels laboratoris d’idees a l’hora d’assessorar governs i els esforços per influir en l’opinió pública i sobre els decisors polítics. More…

Lo que no se ve es como si no fuere 2

Ana Yerro

En la década de 1970, la instauración de los advocacy tank (que pueden traducirse como ‘centros militantes’) supuso un cambio sustancial del enfoque comunicativo de los think tank al erigir el objetivo de influir en los debates políticos y situar sus ideas en la agenda pública en el eje de sus acciones. Así, los formatos de las publicaciones pasaron de ser estricta y seriamente académicos a más ligeros y fácilmente digeribles por sus públicos More…

Europa… comunica 1

Blanca Blay

“This time is different”, proclamava la campanya electoral del Parlament Europeu. L’eslògan era un missatge clar i senzill: “Act, react, impact” o “Acció, reacció, decisió” en català. El gran esforç institucional se centrava, una vegada més, a animar els ciutadans a anar a votar – a la gran majoria de països de la Unió Europea no és obligatori- per evitar continuar amb la caiguda lliure que havia experimentat la participació des del 1979, quan el Parlament Europeu va ser escollit per primera vegada per sufragi universal. Un any més, els mitjans de comunicació han estat una part clau en aquestes eleccions i han procurat en la majoria de casos, fer entendre als ciutadans per què aquesta vegada era diferent, ja sigui amb seccions especials, debats organitzats o a través d’articles d’opinió. More…

La comunicació electrònica 5

Francesc Núñez. Doctor en Sociologia

Per a la majoria de la població d’aquest planeta, a hores d’ara, la comunicació electrònica forma part del teixit de les seves vides. Milers de milions de persones parlen diàriament per telèfon, fan servir internet o envien algun tipus de missatge electrònic. Sigui quina sigui la rellevància de la comunicació electrònica en la vida quotidiana o a l’hora de teixir la xarxa de relacions, no es pot ignorar que les tecnologies digitals, en les seves múltiples versions, i especialment la comunicativa, han transformat profundament i àmpliament les formes d’organització econòmica, política i social d’un món globalitzat. More…

Pot sobreviure una espècie sense nom? (II) 1

Marta Rovira. Sociòloga

3. Per incidir en el canvi hem de saber trobar els “iguals”? Com podem fer per participar els que no pensen com nosaltres? Una de les limitacions d’Internet (una limitació certament invisible, no aparent), és que té una gran capacitat de reunir persones que comparteixen interessos, identitats o inquietuds, però difícilment pot ajudar a construir un espai de trobada de sensibilitats, perfils o interessos diversos. More…