“Aprendre i treballar no seran mons inconnexos, sinó integrats en un únic procés d’aprenentatge permanent” Respon

El Dr. Martin Kröll és coordinador del Màster de Gestió Organitzacional de l’Institut de Ciències del treball, Universitat de Ruhr de Bochum. Forma part de l’equip docent del Departament de Recursos Humans i Capacitació i s’ha especialitzat en els temes de desenvolupament humà. More…