De la llengua inicial a la llengua habitual 1

Joan Solé Camardons, Anna Torrijos López i Pau Serracant Melendres

El moment actual és interessant per a l’estudi dels usos lingüístics entre la joventut catalana ja que es podrien estar produint canvis vinculats, com a mínim, a dos fenòmens: d’una banda, una part del col•lectiu jove (la de menys edat) ha estat escolaritzada en escoles i instituts que han emprat el català com a llengua vehicular. More…

La identitat dual: en lloc d’espanyol, s’hauria de dir castellà Respon

Roser Cussó; Lluís Garcia; Imma Grande; Albert Padró-Solanet

El cor meitat català i meitat espanyol ha estat un dels símbols més vistos a la manifestació del 12 d’octubre en favor de la unitat de l’Estat Espanyol. No sempre s’ha fet aquest ús de les banderes catalana i espanyola. Quin és el seu fonament? More…