De la llengua inicial a la llengua habitual Resposta

Joan Solé Camardons, Anna Torrijos López i Pau Serracant Melendres

El moment actual és interessant per a l’estudi dels usos lingüístics entre la joventut catalana ja que es podrien estar produint canvis vinculats, com a mínim, a dos fenòmens: d’una banda, una part del col•lectiu jove (la de menys edat) ha estat escolaritzada en escoles i instituts que han emprat el català com a llengua vehicular. More…

Anuncis