El declivi de la sobirania nacional Respon

Ignasi Medà. Sociòleg. Doctorand del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) a la Universitat Autònoma de Barcelona

Diu la fatigada Constitució Espanyola de 1978 en el seu article primer que “La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del que emanen els poders de l’Estat”. Teòricament doncs, el sobirà és el poble, tot i que en l’exercici de la democràcia s’entén que aquest acabi delegant el seu “poder sobirà” a uns representants polítics que seran els que exerciran el seu rol com a representants a les Corts Generals. More…

La mesura de l’atur. La història de dos fonts estadístiques complementàries 1

Marta Masats. Sociòloga de formació, estadística de professió

L’atur és un dels indicadors més rellevants de la situació socioeconòmica i la font de preocupació més important de la població. Sempre s’espera amb expectació les dades de l’atur registrat mensual, i les de l’Enquesta de Població Activa trimestral. More…

Pot sobreviure una espècie sense nom? (II) 1

Marta Rovira. Sociòloga

3. Per incidir en el canvi hem de saber trobar els “iguals”? Com podem fer per participar els que no pensen com nosaltres? Una de les limitacions d’Internet (una limitació certament invisible, no aparent), és que té una gran capacitat de reunir persones que comparteixen interessos, identitats o inquietuds, però difícilment pot ajudar a construir un espai de trobada de sensibilitats, perfils o interessos diversos. More…

Pot sobreviure una espècie sense nom? (I) 1

Marta Rovira. Sociòloga

1. Pot sobreviure una espècie sense nom? [i] La petita història d’un “ant” i d’un “armadillo”.
La pregunta que encapçala aquest article és voluntàriament tramposa. Conté una falsa aporia entre ontologia i epistemologia. Entre el fet que una espècie sigui i el fet que sigui representada socialment. De fet, suposo que si jo fos biòloga la resposta evident a la pregunta seria un “sí”. More…

El treball és garantia per no caure en la pobresa? Respon

Xavier Riudor. Politòleg

Fa unes setmanes, el CTESC va presentar el seu informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. L’informe resulta demolidor pel que fa a la constatació de les limitacions que té el mercat de treball per evitar que les persones treballadores caiguin en la pobresa. A aquest fet, s’afegeix la incapacitat de les polítiques de protecció social per donar cobertura a aquest col·lectiu. More…