10 anys de l’Enquesta Panel de Desigualtats Socials a Catalunya Resposta

Laia Pineda. Sociòloga. Cap de projecte a la Fundació Jaume Bofill i Coordinadora general de l’Enquesta Panel de Desigualtats Socials a Catalunya

Des de finals dels anys noranta, la Fundació Jaume Bofill (FJB en endavant) ha dirigit bona part dels seus esforços a comprendre i dimensionar les desigualtats socials a Catalunya. More…

Anuncis