Els think tanks, laboratoris d’idees

Els laboratoris d’idees ―els anomenats think tanks― són organitzacions encarregades de produir propostes polítiques destinades a assessorar governs en la creació i l’aplicació de polítiques públiques. Els Estats Units són el bressol d’aquestes organitzacions i el país que més think tanks acull. No obstant això, s’ha produït una expansió internacional: segons la Universitat de Pennsylvania, al món hi ha més de 6.000 think tanks actualment. Malgrat aquest creixement, sovint no queda prou clar quina és la missió d’aquestes organitzacions. En aquest sentit, l’article de Jordi Bacaria, director del Cidob i catedràtic d’economia de la UAB, explica què són i què fan els laboratoris d’idees. La influència pública és el valor que persegueixen els think tanks i el tema de l’article de Francesc Quintana, politòleg i consultor d’institucions públiques. L’autor reflexiona sobre l’avaluació i la valoració de l’impacte dels think tanks. Per fer-ho, s’ha de tenir en compte la dimensió comunicativa d’aquestes organitzacions; un element intrínsec dels think tanks, la qual cosa lliga amb l’article d’Ana Yerro, responsable de comunicació del think tank Institución Futuro. Yerro analitza les polítiques comunicatives dels laboratoris d’idees i l’ús que en fan de les noves potencialitats tecnològiques. La comunicació i la influència són característiques fonamentals per a la reputació dels think tanks. Tanmateix, en els darrers temps ha guanyat força la noció de transparència financera com a mecanisme per a contextualitzar les produccions dels think tanks. D’acord amb això, Jaime González-Capitel, estudiós dels laboratoris d’idees i becari Fullbright a la Universitat de Georgetown, repassa les implicacions que la transparència té en el món dels think tanks. El darrer article està molt vinculat a la necessitat de la transparència. Les fundacions dels partits polítics sovint són notícia per les ombres en la seva gestió. En aquest sentit, Francesc Ponsa, director de l’Observatori de Think Tanks i professor associat de la UPF, analitza la tipologia de les fundacions dels partits polítics en el context del seu finançament i de la seva producció. Finalment, com a conclusió, l’entrevista a Donald Abelson, expert mundial sobre think tanks, repassa molts dels aspectes que els autors del monogràfic han explicat.

Monogràfic coordinat per Francesc Ponsa