La mesura de l’atur. La història de dos fonts estadístiques complementàries 1

Marta Masats. Sociòloga de formació, estadística de professió

L’atur és un dels indicadors més rellevants de la situació socioeconòmica i la font de preocupació més important de la població. Sempre s’espera amb expectació les dades de l’atur registrat mensual, i les de l’Enquesta de Població Activa trimestral. More…

10 anys de l’Enquesta Panel de Desigualtats Socials a Catalunya Respon

Laia Pineda. Sociòloga. Cap de projecte a la Fundació Jaume Bofill i Coordinadora general de l’Enquesta Panel de Desigualtats Socials a Catalunya

Des de finals dels anys noranta, la Fundació Jaume Bofill (FJB en endavant) ha dirigit bona part dels seus esforços a comprendre i dimensionar les desigualtats socials a Catalunya. More…

Pot sobreviure una espècie sense nom? (II) 1

Marta Rovira. Sociòloga

3. Per incidir en el canvi hem de saber trobar els “iguals”? Com podem fer per participar els que no pensen com nosaltres? Una de les limitacions d’Internet (una limitació certament invisible, no aparent), és que té una gran capacitat de reunir persones que comparteixen interessos, identitats o inquietuds, però difícilment pot ajudar a construir un espai de trobada de sensibilitats, perfils o interessos diversos. More…

Pot sobreviure una espècie sense nom? (I) 1

Marta Rovira. Sociòloga

1. Pot sobreviure una espècie sense nom? [i] La petita història d’un “ant” i d’un “armadillo”.
La pregunta que encapçala aquest article és voluntàriament tramposa. Conté una falsa aporia entre ontologia i epistemologia. Entre el fet que una espècie sigui i el fet que sigui representada socialment. De fet, suposo que si jo fos biòloga la resposta evident a la pregunta seria un “sí”. More…