article coaching polític

Coaching i lideratge polític en societats complexes 2

Carles Adamuz. Politòleg i coach

Actualment, el context de canvis complexos que afecta l’esfera pública demana reinterpretar l’exercici del poder i, alhora, desplegar noves formes d’entendre la governança, la intervenció pública i l’acció col·lectiva. More…