Crònica de l’inici d’un (possible) procés constituent 1

Jaume López

Cal que la ciutadania tingui un paper més actiu que fins ara i que no només sigui un mer espectador. Per això s’ha apuntat a la necessitat d’articular coherentment tres etapes, igualment necessàries, que es corresponen a tres formes de democràcia. En ordre cronològic: una etapa participativa, una etapa representativa i una etapa de democràcia directa. More…

© Jaume López

MONOGRÀFIC: EL DRET A DECIDIR Respon

Jaume López. Professor de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra. Coordinador d’aquest monogràfic

El dret a decidir des de tots els angles
El dret a decidir és un dels conceptes centrals de la política catalana actual. En menys d’una dècada ha passat del carrer, els pamflets i alguna reflexió teòrica al centre del debat parlamentari com testimonia la recent aprovació, el 23 de gener d’enguany, de la Declaració de sobirania que el recull i expressa. More…

Eleccions europees: molt soroll per no res Respon

Max Vives-Fierro i Planas

Un cop més, les eleccions europees han estat unes eleccions de segon ordre. I així ha estat des que l’any 1979 es van produïr les primeres eleccions. Mai ha estat un joc de competició electoral paneuropeu i no ho serà mentre no es pugui escollir de forma directa un executiu europeu amb competències exclusives europees, sota un control del Parlament escollit pels ciutadans, i un pressupost ad hoc per a poder implementar-les i desplegar-les. More…

La batalla per l’opinió pública internacional 1

Toni Cruanyes. Politòleg i corresponsal de TV3 a París

La major dificultat que ha tingut Catalunya fins ara per vendre’s bé al mercat internacional de les nacions és el fet de no tenir clar quin és el nostre producte. Tenim problemes perquè Catalunya no és un Estat ni és tampoc una regió. L’opinió pública internacional té dificultats per trobar un exemple homologable de què és Catalunya. More…

Democràcia i nació al segle XXI 1

Jaume López. Professor de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra
Coordinador d’aquest monogràfic

A parer de no poques opinions nació i segle XXI són dos termes antitètics. S’identifica la nació amb una cosa caduca, decimonònica i completament oposada a tot allò que caracteritza els nostres temps regits per la globalització que esborra les fronteres i els cosmopolitisme entès com una mena de ciutadania universal. More…