El model Housing First: Un abordatge integral per a l’emergència del sensellarisme a Barcelona Respon

Júlia Palmarola, politòloga i jurista.

El sensellarisme és un fenomen complex i multifactorial, en què convergeixen múltiples causes, que exigeix una mirada polièdrica sobre la realitat social que el conforma. Precisament per aquesta naturalesa, resulta complicat obtenir una visió completa i precisa de com es manifesta aquesta situació a la ciutat de Barcelona. More…

Crisi, austeritat i descensor social 2

Xavier Martínez-Celorrio, Antoni Marín-Saldo

L’impacte de la crisi a Espanya i Catalunya ha suposat un tsunami catastròfic de despossessió, devaluació i descensor social massiu. En 2012, el 40% dels adults catalans entre 25 i 64 anys vivia pitjor o en una classe social inferior a la dels seus pares, si categoritzem la desocupació com a categoria de descens. El desemparament angoixant d’àmplies capes de població vulnerada i desclassada s’està traduint en suport a nous partits i carismes populistes. More…

El treball és garantia per no caure en la pobresa? Respon

Xavier Riudor. Politòleg

Fa unes setmanes, el CTESC va presentar el seu informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. L’informe resulta demolidor pel que fa a la constatació de les limitacions que té el mercat de treball per evitar que les persones treballadores caiguin en la pobresa. A aquest fet, s’afegeix la incapacitat de les polítiques de protecció social per donar cobertura a aquest col·lectiu. More…

© Montse Ortigosa

“El problema de l’habitatge és molt greu a Barcelona” Respon

Entrevistem a Maria Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona. Des del 2005, any que es va posar en marxa, la Sindicatura supervisa l’actuació de l’Administració municipal i dels serveis públics que en depenen amb l’objectiu de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes de Barcelona i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. More…