La crisi de l’habitatge: un fenomen global d’impacte local Respon

Guillem Ramírez Chico. Politòleg i Tècnic a United Cities and Local Governments (Barcelona). @GuillemRC

L’escassedat d’habitatge assequible afecta ciutats d’arreu d’Europa, que són testimoni de l’expulsió de veïns dels centres i de sensellarisme creixent. More…

Per un assessorament hipotecari obligatori Respon

Marc Puigdomènech i Ramió

La signatura d’una hipoteca per accedir a l’habitatge és, en la majoria de casos, la decisió econòmica de major transcendència que els ciutadans prenem al llarg de la vida. Malgrat això, durant molts anys es concedien hipoteques que les parts pactaven amb una manifesta lleugeresa. Molts ciutadans van assumir responsabilitats sense ser-ne conscients, i sovint les entitats financeres donaven crèdit sense exigir un mínim de garanties al deutor, mantenint una opacitat que notaris i registradors no contribuïen a esvair. More…

Una mirada global a les trajectòries juvenils en temps de crisi 1

Pau Serracant i Saleta Fabra.

La joventut és una etapa complexa i per analitzar-la és necessari observar en detall els diferents esdeveniments que s’hi produeixen. Els articles d’aquest monogràfic es centren en analitzar les trajectòries de les persones joves amb relació a àmbits concrets com el treball, l’emancipació o la llengua. En aquest article inicial, però, oferirem una mirada conjunta de les trajectòries de transició a la vida adulta de la joventut catalana i analitzarem els canvis que s’hi han produït entre 2007 (en el moment de màxima expansió econòmica) i 2012 (durant la crisi econòmica i la reducció de la despesa pública). More…

Trajectòries d’emancipació a Catalunya: una anàlisi de seqüències 1

Albert Julià Cano, Marga Marí-Klose i Pau Marí-Klose

La transició a la vida adulta s’ha descomprimit. Tradicionalment, el procés solia produir-se en pocs anys, de gran densitat demogràfica. En un període relativament curt els joves assolien autonomia econòmico-financera, s’emancipaven, constituïen una nova llar familiar, i tenien fills. De fet, en una proporció molt elevada de casos, l’emancipació residencial i la constitució d’una nova llar coincidien. More…

© Montse Ortigosa

“El problema de l’habitatge és molt greu a Barcelona” Respon

Entrevistem a Maria Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona. Des del 2005, any que es va posar en marxa, la Sindicatura supervisa l’actuació de l’Administració municipal i dels serveis públics que en depenen amb l’objectiu de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes de Barcelona i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. More…