MONOGRÀFIC: L’ELABORACIÓ DEMOCRÀTICA DE LA CONSTITUCIÓ Respon

Monogràfic coordinat per Jordi Pacheco i Jaume López

Catalunya és a les portes d’un canvi constitucional. Tot i que la Constitució de 1978 encara és jurídicament vigent, la majoria de la població en desitja una altra i qualsevol via de sortida de l’actual crisi política, sigui un procés d’independència o bé un procés constituent a tot l’Estat espanyol, passa per elaborar una nova Constitució o reformar-ne l’actual More…

Com elaborar democràticament la constitució catalana? 1

Josep Maria Vilajosana

Quan relacionem democràcia i constitució podem fer-nos dues preguntes: com crear una Constitució democràtica i com crear democràticament una Constitució. Són qüestions diverses, però connectades. El grau de qualitat democràtica d’un Estat es veu afectat no només pel contingut democràtic de la Constitució, sinó pel caràcter democràtic del procediment seguit per a la seva elaboració i aprovació. More…

By the people? Possibilitats i límits d’un procés constituent crowdsourced 2

Joan Balcells, Albert Padró-Solanet

Fins a quin punt les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) poden contribuir en l’elaboració d’un document polític tan important com són les constitucions? És factible realitzar un document inevitablement complex a partir de la cooperació de les masses? La gent sense coneixement especialitzat pot proposar i discutir sobre aquestes qüestions amb peu d’igualtat amb els experts? More…

La incorporació de la ciutadania als debats constitucionals 1

Jordi Pacheco i Canals

Fins als anys 1960, la preocupació política principal en les democràcies occidentals era la distribució de la renda en entorns de creixement econòmic. La constitucionalització consistia en dissenyar institucions de govern adequades i establir alguns drets i principis bàsics ja que fàcilment emergia un consens al voltant de la defensa de l’interès nacional (actuacions per afavorir el creixement econòmic). Les direccions dels partits de masses, ben connectats amb sindicats i organitzacions empresarials, podien arribar a solucions pactades. More…

El poble en l’elaboració de la Constitució 1

Josep Maria Castellà

Les preguntes sobre què caldria reformar de la Constitució espanyola o si s’ha d’anar cap a un nou procés constituent estan sobre la taula. La discussió normalment se centra en les matèries que fóra bo incloure. Hi ha però una altra pregunta que sovint es deixa de costat: qui ha d’elaborar la Constitució, la qual apel·la al subjecte de la sobirania, i que va lligada a la que fa referència al procediment –el com-. More…