La transparència en la cooperació al desenvolupament 2

Cristina Díaz. Politòloga

Definida com a una política pública, la cooperació al desenvolupament a l’Estat espanyol hauria de començar a ser concebuda com a tal i, per tant, des d’una òptica més transparent i participativa. A conseqüència de la crisi econòmica, l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) ha caigut a nivells de l’any 2006[1] i ha deixat al descobert moltes altres mancances del sector. More…

El declivi de la sobirania nacional Respon

Ignasi Medà. Sociòleg. Doctorand del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) a la Universitat Autònoma de Barcelona

Diu la fatigada Constitució Espanyola de 1978 en el seu article primer que “La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del que emanen els poders de l’Estat”. Teòricament doncs, el sobirà és el poble, tot i que en l’exercici de la democràcia s’entén que aquest acabi delegant el seu “poder sobirà” a uns representants polítics que seran els que exerciran el seu rol com a representants a les Corts Generals. More…