El procés de desintegració europea Respon

Juan Luis Aparicio

En els darrers anys assistim a una tendència, cada vegada més marcada, de pèrdua dels principis fundadors que han caracteritzar el procés d’integració europea. Amb la finalització de la Segona Guerra Mundial la integració europea va ser l’eina que va permetre evitar una nova guerra a Europa i generar una cooperació econòmica entre els Estats membres que hauria de portar a una cooperació política cada cop més profunda. More…

New steps towards authentic democracy (a two-government approach) Respon

Carlos Gomez Ribas

The limitation of the use of public faculties to avoid institutional repression is not a new debate, John Locke and the pre-revolutionary French authors like Montesquieu already talked about it as a necessary feature of any democratic system. More…