Els governs locals en la lluita contra l’exclusió social 2

Marc Bassols

La crisi econòmica i social ha transformat de manera molt significativa els perfils de la vulnerabilitat social i ha posat de manifest la incapacitat de les nostres institucions i del nostre sistema de protecció per donar una resposta efectiva a l’increment incessant de la pobresa, les desigualtats i l’exclusió social. More…

“Policy makers need to be more amenable to seeking out and using research in their day to day practice” Respon

El Col·legi va entrevistar Tracy Shildrick, coordinadora de la xarxa Youth and Generation i catedràtica de Sociologia de la Universitat anglesa de Teesside. Shildrick és especialista en vulnerabilitat juvenil i en l’anàlisi de l’impacte de la crisi econòmica en els joves. More…