MONOGRÀFIC: AMÈRICA LLATINA (O EXTREM OCCIDENT) Resposta

La regió llatinoamericana està en un punt d’inflexió durant aquests darrers anys fruit de importants canvis en l’àmbit econòmic, polític i geo-estratègics. A nivell econòmic els països llatinoamericans han començat a veure com es desacceleraven les seves exportacions i com els preus relatius de les seves matèries primes (fòssils, minerals i agrícoles) baixaven More…

Anuncis

Amèrica Llatina i el regionalisme multipolar Resposta

Anna Ayuso

Els intents d’estrènyer vincles entre els estats d’Amèrica Llatina tenen arrels antigues. Des de l’època de la independència de l’imperi espanyol els territoris emancipats van acaronar la idea d’una integració entre regions. La cultura política comuna i els estrets vincles socials de les elits criolles que van liderar la independència va donar lloc a projectes d’integració regional efímers però va predominar la consolidació nacional de les noves repúbliques. More…

El trencament del silenci indígena: nous actors, noves polítiques Resposta

Jordi Bonet i Martí

El procés de colonització del continent americà per part de les potències colonials europees va significar el genocidi, espoli i ocupació dels pobles originaris sotmesos durant tres segles a polítiques de discriminació, confinament i aculturació que van provocar el seu declivi poblacional, així com la progressiva pèrdua dels seus trets lingüístics, culturals i religiosos que els identificaven com a pobles. More…