“El de los ‘ninis’ es un buen ejemplo de individualización de los problemas sociales” Respon

Enrique Martín Criado és doctor en sociologia per la Universidad Complutense de Madrid. És professor titular al Departament de Sociologia de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Començà la seva trajectòria investigadora amb una tesi sobre la joventut, que donà lloc a l’esmentada Producir la juventud (Istmo, 1998). També ha investigat sobre les transformacions en las famílies de classes populars a Andalusia i ha escrit sobre metodologia de la investigació, anàlisi de discurs y sociologia de l’educació. Entre les seves publicacions recents destaquen els llibres La escuela sin funciones (Bellaterra, 2010) i Familias de clase obrera y escuela (Iralka, 2000). More…

Cultura i oci entre la joventut catalana en context de crisi Respon

Jordi López Sintas, Àngel Cebollada i Ercilia García

En aquest article s’aborden algunes de les propietats més rellevants de les característiques de lleure de les persones joves. Concretament ens centrarem en dos aspectes: a) l’evolució de les pautes d’oci dels i les joves entre els anys 2007 i 2012 i b) la construcció d’una tipologia de les persones joves segons les activitats de lleure que realitzen. More…

Jóvenes de origen extranjero en Cataluña y transiciones educativas Respon

Verónica de Miguel

Actualmente, no se puede entender las peculiaridades, las demandas y las necesidades de la población joven en Cataluña sin tener en cuenta su elevada heterogeneidad en cuanto a orígenes geográficos y culturales. A pesar de que los intensos flujos inmigratorios procedentes del exterior que se produjeron fundamentalmente desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado se han visto mermados considerablemente en los últimos años como consecuencia evidente de la crisis económica. More…

Una mirada global a les trajectòries juvenils en temps de crisi 1

Pau Serracant i Saleta Fabra.

La joventut és una etapa complexa i per analitzar-la és necessari observar en detall els diferents esdeveniments que s’hi produeixen. Els articles d’aquest monogràfic es centren en analitzar les trajectòries de les persones joves amb relació a àmbits concrets com el treball, l’emancipació o la llengua. En aquest article inicial, però, oferirem una mirada conjunta de les trajectòries de transició a la vida adulta de la joventut catalana i analitzarem els canvis que s’hi han produït entre 2007 (en el moment de màxima expansió econòmica) i 2012 (durant la crisi econòmica i la reducció de la despesa pública). More…

De la llengua inicial a la llengua habitual 1

Joan Solé Camardons, Anna Torrijos López i Pau Serracant Melendres

El moment actual és interessant per a l’estudi dels usos lingüístics entre la joventut catalana ja que es podrien estar produint canvis vinculats, com a mínim, a dos fenòmens: d’una banda, una part del col•lectiu jove (la de menys edat) ha estat escolaritzada en escoles i instituts que han emprat el català com a llengua vehicular. More…