“Mèxic és un espai de trobada del que passa al Sud i al Nord de l’hemisferi americà i també del que és Occident i el món prehispànic: és laboratori constant” Respon

Guiomar Rovira i Sancho és professora de la Universidad Autónoma Metropolitana, seu Xochimilco, de la Ciutat de Mèxic i escriptora. És una de les veus més crítiques i lúcides sobre la realitat mexicana i un referent per als qui treballen moviments socials, activisme i comunicació alternativa. More…

El trencament del silenci indígena: nous actors, noves polítiques Respon

Jordi Bonet i Martí

El procés de colonització del continent americà per part de les potències colonials europees va significar el genocidi, espoli i ocupació dels pobles originaris sotmesos durant tres segles a polítiques de discriminació, confinament i aculturació que van provocar el seu declivi poblacional, així com la progressiva pèrdua dels seus trets lingüístics, culturals i religiosos que els identificaven com a pobles. More…

Drets dels pobles indígenes i consulta prèvia a Amèrica Llatina: ¿Avenços en el diàleg intercultural? Respon

Marco Aparicio Wilhelmi

Com és conegut, a partir dels anys noranta del passat segle Amèrica Llatina (i tantes altres regions) va assistir a una intensificació del setge als seus recursos naturals (indústries extractives, expansió del model agroindustrial i especialment plantacions transgèniques, apropiació de biodiversitat i coneixement tradicional). Es tracta del que Harvey (2004) ha denominat “acumulació per despossessió”, que no és més que l’actualització dels mecanismes d’acumulació capitalista ja descrits per Marx (1987: 607-658): acumulació originària o primitiva i acumulació ampliada. More…

La ferida oberta entre democràcia i política: els moviments socials com a cura 1

Jordi Mir. Professor del Departament d’Humanitats de la UPF

Se da la particular circunstancia de que la democracia sólo puede existir como un proceso en crecimiento. Si no crece y echa raíces profundas en el tejido social, la democracia acaba por agostarse, se convierte en oligarquía y empieza a peligrar para todos. Francisco Fernández Buey More…