Entrevista a Guiomar Rovira Resposta

Guiomar Rovira i Sancho és professora de la Universidad Autónoma Metropolitana, seu Xochimilco, de la Ciutat de Mèxic i escriptora. És una de les veus més crítiques i lúcides sobre la realitat mexicana i un referent per als qui treballen moviments socials, activisme i comunicació alternativa. More…

Anuncis

El trencament del silenci indígena: nous actors, noves polítiques Resposta

Jordi Bonet i Martí

El procés de colonització del continent americà per part de les potències colonials europees va significar el genocidi, espoli i ocupació dels pobles originaris sotmesos durant tres segles a polítiques de discriminació, confinament i aculturació que van provocar el seu declivi poblacional, així com la progressiva pèrdua dels seus trets lingüístics, culturals i religiosos que els identificaven com a pobles. More…

Drets dels pobles indígenes i consulta prèvia a Amèrica Llatina: ¿Avenços en el diàleg intercultural? Resposta

Marco Aparicio Wilhelmi

Com és conegut, a partir dels anys noranta del passat segle Amèrica Llatina (i tantes altres regions) va assistir a una intensificació del setge als seus recursos naturals (indústries extractives, expansió del model agroindustrial i especialment plantacions transgèniques, apropiació de biodiversitat i coneixement tradicional). Es tracta del que Harvey (2004) ha denominat “acumulació per despossessió”, que no és més que l’actualització dels mecanismes d’acumulació capitalista ja descrits per Marx (1987: 607-658): acumulació originària o primitiva i acumulació ampliada. More…

La ferida oberta entre democràcia i política: els moviments socials com a cura Resposta

Jordi Mir. Professor del Departament d’Humanitats de la UPF

Se da la particular circunstancia de que la democracia sólo puede existir como un proceso en crecimiento. Si no crece y echa raíces profundas en el tejido social, la democracia acaba por agostarse, se convierte en oligarquía y empieza a peligrar para todos. Francisco Fernández Buey More…