Un marc d’integritat institucional per a la Generalitat de Catalunya Respon

Neus Granell i Jordi Pacheco

La normativa de les últimes dècades en transparència i bon govern tant a nivell nacional com internacional, està fonamentada en nombrosos debats, reflexions, i estudis que les presenten com la metodologia òptima per a millorar l’eficiència i el comportament íntegre de les institucions públiques. More…

Los think tanks ante la oportunidad de la transparencia 1

Jaime González-Capitel

Junto con los problemas de puertas giratorias, los conflictos de intereses y las garantías metodológicas en la producción de conocimiento, la pregunta acerca de la influencia política de quienes financian a los think tanks ha sigo parte integrante de la discusión sobre su valor y funciones en el entramado democrático al menos desde los años setenta del siglo pasado. More…

La transparència en la cooperació al desenvolupament 2

Cristina Díaz. Politòloga

Definida com a una política pública, la cooperació al desenvolupament a l’Estat espanyol hauria de començar a ser concebuda com a tal i, per tant, des d’una òptica més transparent i participativa. A conseqüència de la crisi econòmica, l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) ha caigut a nivells de l’any 2006[1] i ha deixat al descobert moltes altres mancances del sector. More…