La ceguesa al gènere de la Ciència Política Respon

Tània Verge

Professora agregada de Ciència Política i directora de la Unitat d’Igualtat a la Universitat Pompeu Fabra @taniaverge

 

“While mainstream political scientists have become more willing to use sex as a background variable in their research, they have not come to terms with notions of gender, a reluctance that may cause them to make important mistakes in their analysis of politics. Gender is a concept that suggests another major reexamination of what we think about political life. Its implications are insistent and far-reaching, offering a productive means of understanding politics. (…) As it is coming to be defined, gender is embedded in individuals, relationships, institutions, and organizations” (Lovenduski, 1998: 333). 

Com subratlla la Unió Europea (EIGE, 2016), els projectes, els programes, les polítiques i les actituds cegues al gènere que no tenen en compte More…

La implementació de la perspectiva de gènere en els plans d’estudis de grau de Ciències Polítiques i de Sociologia a les universitats catalanes Respon

Grace Maruska. Becària de recerca de la Comissió de Gènere del COLPIS.
John Diop Diouf. Politòleg i postgraduat en Gènere i Igualtat.

La integració de la perspectiva de gènere és un enfocament subjacent del marc estratègic general de la Unió Europea per a la igualtat de gènere. More…

L’Observatori de la Igualtat de Gènere de Catalunya des de la perspectiva sociològica i les polítiques públiques Respon

Lidia Arroyo. Sociòloga, @arroyo_lidia
Eugènia Bretones. Politòloga, @EugeniaBretones

Segons l’Informe de síntesi sobre l’examen i avaluació de 20 anys de l’aplicació de la Declaració i la Plataforma d’Acció de Beijing, publicat per ONU Dones el març de 2015, durant les dues darreres dècades s’ha experimentat un progrés lent i irregular envers la igualtat de gènere. More…