Europa, Catalunya i Millennials

Ja fa unes quantes dècades que la Unió Europea juga un paper fonamental en la construcció de la nostra societat. Gracies als tractats ratificats per tots els estats membres de la Unió, hem conferit a Europa la capacitat de fer lleis que determinen la nostra organització social, política i econòmica. El poder que hem atorgat a la Unió Europea contrasta amb la nostra manca de coneixement dels ciutadans europeus sobre quin és l’impacte real de les polítiques europees a les nostres vides.

Aquest monogràfic neix, dins de la mesura de les seves possibilitats, amb la voluntat de trencar amb aquesta dinàmica. Per fer-ho, deu joves hem investigat l’impacte de diferents polítiques sectorials europees a Catalunya. Cada u de nosaltres ha examinat un sector, identificant la legislació europea de cada sector i avaluant l’impacte que té a Catalunya. A més, cada article ofereix recomanacions en quant a les millores que s’haurien de fer (des de Brussel·les o des de Barcelona) per fer que les polítiques tinguin un millor retorn a la ciutadania.

L’article escrit per en Gabriel Garroum i Pla posa de relleu com la política de refugiats ha esdevingut un dels grans maldecaps de la Unió Europea, i ens dóna la seva opinió sobre algunes de les iniciatives per a persones refugiades que s’han dut a terme a casa nostra.

L’Ariadna Romans ens parla sobre les iniciatives en la política de gènere a Europa i a Catalunya. Argumenta que, tot i que hi sol haver bona voluntat, les administracions s’han d’enfrontar a contradiccions profundes a l’hora d’enfocar polítiques amb perspectiva de gènere.

L’article d’en Guillem Ramírez Chico ens explica les polítiques d’habitatge que s’estan implementant a nivell comunitari i regional, i posa de relleu les dificultats que tenen per garantir el dret a un habitatge digne.

La Mireia Prat escriu sobre el fenomen de les plataformes d’economia col·laborativa. Ens explica les respostes legislatives per defensar la competència, així com l’impacte d’aquestes polítiques a l’economia.

L’article que escriu en Bernat Miquel Vives parla de les iniciatives d’Europa i Catalunya en matèria de prevenció i gestió de residus. Ens explica com les dues administracions intenten fer la transició cap a una economia circular i proposa noves accions.

En Víctor Solé Ferioli parla de la política econòmica i monetària europea. Defensa que és un dels grans llegats de la Comissió Juncker, i opina sobre com des de Catalunya podem intentar maximitzar el potencial d’aquesta política.

L’Anna Gumbau tracta un dels programes europeus més reconeguts: l’Erasmus. Tot i ser considerat un èxit incontestable, l’article identifica punts de millora pel programa, com la manca d’igualtat d’oportunitats en l’obtenció de la beca.

L’article d’en Roger Pallarés parla de la política de comerç. Ens explica com la Unió Europea té plens poders en establir acords comercials i descriu la posició de Catalunya. També denota la manca d’informació entre la ciutadania d’aquesta matèria.

La Claudia Puigderrajols ens parla de polítiques socials. En el seu article recalca la necessitat de treballar per una Unió Europea i una Catalunya on les polítiques socials siguin l’eix central per desenvolupar i consolidar un veritable estat del benestar.

Finalment, en Jaume Ríos escriu sobre les polítiques de participació ciutadana. Entre d’altres temes, el seu article destaca com ha canviat el concepte participatiu en les últimes dècades, la rellevància dels municipis o la posada en marxa de la Iniciativa Popular Europea.

Bernat Miquel. Becari al Parlament Europeu i coordinador del monogràfic