La bonhomia dels llibres Respon

Eduard Barcons
Politòleg i Gerent del Consell Comarcal del Berguedà. @Ebarcons

Recordo quan era força petit que quan acabava l’escola corria cap a casa per veure un documental, crec a TV2, que explicava tant la històrica contemporània com especialment la resolució de conflictes internacionals. More…

Com es guanyen unes eleccions? La Teoria lineal del vot Respon

Xavi Crehuet i Niubó
Politòleg

L’objectiu de la Teoria lineal del vot és ambiciós: explicar en cada elecció per què uns guanyen i els altres perden. Aplicar la Teoria permet conèixer el perquè del comportament electoral d’un elector, d’un municipi o d’un país sencer. More…

Què és la Prospectiva? Respon

Cristian Rodríguez, politòleg.

La societat té interès per saber el que encara està per arribar. Això ha passat sempre i seguirà passant: què ens depara el futur?. La prospectiva és un intent d’anticipar-se al futur, a través de diverses investigacions. Ens hi podem aproximar, o intentar aconseguir un futur desitjable, amb accions en el present, prenent com a partida aquestes mirades prospectives. More…

Per què és tan difícil predir el futur? Respon

Antoni Biarnes. director del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. @antoni_biarnes

“Predir és molt difícil. Sobretot el futur” va escriure en una determinada ocasió Niels Bohr. Si ja és complicat “predir” el passat (tant interpretar-lo, com fins i tot establir-ne les certeses), imaginem el repte que suposa avançar-se a allò que encara no ha passat. More…

El racionalismo sostiene que la gente vota basándose en sus intereses materiales, que es consciente de los motivos de su voto… sabemos que no es así. George Lakoff (2007).

La política en el siglo XXI Respon

Román Castro, Román Castro, sociólogo y doctor en ciencias políticas.

Si la política es la gestión del poder en entornos enfrentados y conflictivos, en el siglo XXI será más necesaria que nunca. A medida que se multipliquen los actores, la población, las empresas, los grupos y asociaciones, las dinámicas o el comercio, los conflictos derivados de la pluralidad y la congestión de los nuevos escenarios no remitirán. More…

Prospectiva y definición de políticas públicas: Una relación necesaria pero difícil Respon

Jordi Serra del Pino, , director de Recerca al Center for Postnormal Policy and Futures Studies. @jserradelp

En el casillero A tenemos a la prospectiva, una disciplina que sirve para entender como puede evolucionar el futuro y de que maneras podemos influir en él. En el casillero B tenemos las política públicas, entendidas como las respuestas que propone el estado a las demandas de sus ciudadanos. More…