I, me and my party: els diputats/es del Parlament a Twitter 2

Marc Esteve i Rosa Borge

Sembla que els representants del poble de Catalunya es relacionen molt més amb aquells diputats que són del seu partit i que es posicionen d’una manera similar en els eixos social i ancional que no pas amb els de la resta de grups. És en aquest sentit que la xarxa de Twitter dels parlamentaris no esdevé una esfera pública en línia ni un canal de diàleg interpartidista. More…