“La influència real dels think tanks no es pot documentar” Resposta

Donald Abelson és un dels grans experts mundials sobre think tanks. És professor de Ciència Política a la Universitat de Western Ontario. Els seus treballs es centren en el paper dels laboratoris d’idees a l’hora d’assessorar governs i els esforços per influir en l’opinió pública i sobre els decisors polítics. More…

Anuncis

Lo que no se ve es como si no fuere Resposta

Ana Yerro

En la década de 1970, la instauración de los advocacy tank (que pueden traducirse como ‘centros militantes’) supuso un cambio sustancial del enfoque comunicativo de los think tank al erigir el objetivo de influir en los debates políticos y situar sus ideas en la agenda pública en el eje de sus acciones. Así, los formatos de las publicaciones pasaron de ser estricta y seriamente académicos a más ligeros y fácilmente digeribles por sus públicos More…

Los think tanks ante la oportunidad de la transparencia Resposta

Jaime González-Capitel

Junto con los problemas de puertas giratorias, los conflictos de intereses y las garantías metodológicas en la producción de conocimiento, la pregunta acerca de la influencia política de quienes financian a los think tanks ha sigo parte integrante de la discusión sobre su valor y funciones en el entramado democrático al menos desde los años setenta del siglo pasado. More…

El model únic d’integració europea d’Alemanya Resposta

Juan Luis Aparicio Romero

El proper 3 d’octubre es compleixen 25 anys del procés que va portar a la reunificació alemanya. La intenció del canceller Kohl va ser que la reunificació no portés a una germanització d’Europa. L’eix francoalemany va acordar avançar en una unió política d’Europa basada en la legitimitat institucional, l’eficàcia i una política exterior i de seguretat comuna. D More…

MONOGRÀFIC: AMÈRICA LLATINA (O EXTREM OCCIDENT) Resposta

La regió llatinoamericana està en un punt d’inflexió durant aquests darrers anys fruit de importants canvis en l’àmbit econòmic, polític i geo-estratègics. A nivell econòmic els països llatinoamericans han començat a veure com es desacceleraven les seves exportacions i com els preus relatius de les seves matèries primes (fòssils, minerals i agrícoles) baixaven More…