The Importance of an Early Childhood Focus 2

Gøsta Esping-Andersen

La importància de les fases més primerenques de la infància per a les oportunitats de vida posteriors reuneix un gran consens. La inversió en la primera infància és una política rentable, especialment els programes de desenvolupament i estimulació cognitiva que tenen un impacte positiu pronunciat sobre el rendiment escolar i altres resultats. More…

Decades of educational expansion and reform have had little effect on social mobility 2

John Goldthorpe

Contràriament al que creuen els cercles polítics i mitjans de comunicació, la mobilitat de classe social a la Gran Bretanya moderna no està en declivi sinó que està apareixent un nou patró de mobilitat. Les generacions més joves s’enfronten a possibilitats menys favorables de mobilitat de les que van gaudir els seus pares o avis. A més, l’efecte de l’expansió i reforma de l’educació en els resultats de la mobilitat han estat, de fet, molt limitat. More…

La nova Unió Europea Respon

Juan Luis Aparicio

En el seu discurs sobre l’estat de la Unió davant del Parlament Europeu del passat 14 de setembre el president de la Comissió Europea[1], Jean-Claude Juncker afirmava: “La nostra Unió Europea es troba, almenys en part, en una crisi existencial […] mai abans havia vist que hi haguessin tant poques coses en comú entre els nostres Estats membres, tant pocs àmbits en els que s’acordin treballar junts”. More…

MONOGRÀFIC: POLÍTIQUES D’INNOVACIÓ EN GOVERNS LOCALS 1

Arran dels anys de crisi econòmica i social, els governs municipals han vist reduïts els seus recursos i competències, alhora que són sotmesos a més controls. Tot i aquestes limitacions, els governs locals continuen sent els més propers a la ciutadania, i els primers en donar solucions a les noves problemàtiques que han anat sorgint sorgint, no només a Catalunya sinó a nivell global. En aquest monogràfic s’explora la capacitat d’innovació dels governs locals per fer front als nous reptes, tant locals com globals. More…

Benjamin R. Barber: “Les ciutats estan millor preparades que els estats per donar solucions als nous reptes globals”. 1

Benjamin R. Barber és autor de “Si els alcaldes governessin el món” (Arcàdia, 2015), i promotor del Parlament Mundial d’Alcaldes que s’inaugurarà el setembre del 2016 a La Haia. És investigador a The Graduate Center, The City University of New York, professor emèrit Walt Whitman a Rutgers University i fundador de l’Interdependence Movement. More…

Polítiques de desenvolupament local: estudi de casos i tendències 2

Joan Trias Badruna

Les polítiques públiques locals en l’àmbit del desenvolupament econòmic al nostre país han estat variades i amb resultats desiguals al llarg de les darreres dècades. En general, podem dir que s’ha anat passant d’una simple juxtaposició de polítiques d’ocupació i de promoció cap a una visió més integrada amb un catàleg de serveis cada cop més extens. More…