Les polítiques de gènere a la cua de les polítiques públiques (II) 1

Rosa Maria Rosales. Sociòloga

Com hem vist abans, en la primera part d’aquest article, en els darrers 20 anys s’ha produït un desenvolupament important de les polítiques de gènere. Malgrat que durant aquest procés s’han assolit fites rellevants, la crisis actual està tenint un impacte negatiu, com ara la reducció del pressupost destinat als serveis i personal professional. More…

Les polítiques de gènere a la cua de les polítiques públiques (I) 1

Rosa Maria Rosales. Sociòloga

Per realitzar un resum concís del desenvolupament de les polítiques d’igualtat i gènere al territori espanyol i específicament al català, em remetré a alguns fets que em serviran com a indicadors per explicar un llarg i complex procés. More…

La Inteligencia Emocional: un salto evolutivo de la especie 1

Joaquín Muñoz. Sociólogo. Experto y facilitador en Inteligencia Emocional

El estrés, el malestar laboral, la incertidumbre… actúan como rémoras contra el bienestar personal, y más hoy, en tiempos de inestabilidad económica y financiera. En la UE, según un regular estudio, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, del 2009, el estrés afecta al 22% de los trabajadores, sin hablar de los millones de euros que suponen las bajas laborales. More…

© La Información

ICV-EUiA (III). Quin pot ser el nou espai 2

Ricard Ribera Llorens. Politòleg. Observatori dels Governs de Coalició

La coalició entre ICV i EUiA tal i com l’entenem fins ara probablement ha tocat sostre i la situació actual de profunda crisi econòmica i social i d’hegemonia dels valors conservadors fa que les dues formacions d’esquerres s’hagin de plantejar noves aliances. More…