El canvi pendent en matèria ambiental 1

Isabel Junquera i Muriana, consultora i gerent a REPTE TERRITORIAL SL

Els models imperants de producció, consum, prestació de serveis, etc., en constant evolució i canvi, no han contemplat, ni històricament ni recentment, la preservació del medi ambient com element prioritari per al sosteniment de les societats. More…