“El futur es pot explicar d’una forma científica” Respon

El Dr. Francesc Roca és un dels principals experts en economia a Catalunya, però no ha estat pas aquest l’únic àmbit del seu estudi. El 1994 va publicar ‘Per comprendre el futur’ (Fundació Bofill), un anàlisi de la literatura i estudis científics publicats fins al moment sobre el futur. More…