L’impacte de la crisi econòmica en les trajectòries laborals de la joventut 1

L’Enquesta de la Joventut de Catalunya de 2012 (EJC12) permet treballar amb un ampli i ric ventall de dades sobre l’activitat laboral de la joventut catalana. D’una banda, l’enquesta recull dades per identificar la situació laboral i les característiques de l’ocupació de la joventut en el moment de l’enquesta[1] i, de l’altra, recull dades sobre les trajectòries laborals, des d’una perspectiva longitudinal i mitjançant preguntes retrospectives en el qüestionari. More…

Trajectòries d’emancipació a Catalunya: una anàlisi de seqüències Respon

Albert Julià Cano, Marga Marí-Klose i Pau Marí-Klose

La transició a la vida adulta s’ha descomprimit. Tradicionalment, el procés solia produir-se en pocs anys, de gran densitat demogràfica. En un període relativament curt els joves assolien autonomia econòmico-financera, s’emancipaven, constituïen una nova llar familiar, i tenien fills. De fet, en una proporció molt elevada de casos, l’emancipació residencial i la constitució d’una nova llar coincidien. More…

La paritat en la política local s’estanca Respon

Marta Corcoy. Periodista i investigadora a la UAB

Un equip integrat per Marta Corcoy, Carolina Barber, Tomàs Ezpeleta i Xesco Montañez, ha dut a terme un treball de recerca [1] a partir de l’anàlisi dels resultats de les eleccions municipals celebrades l’any 2011 i fent una comparativa històrica des del 1979, per conèixer la progressiva integració de les dones a la vida política local catalana, quines responsabilitats i quin poder exerceixen actualment. More…